Passion Generation – Malaya lyrics

Verse:
Malaya, malayang malayang malaya
Malaya, malayang malayang malaya
Malaya, malayang malayang malaya
Malaya, malayang malayang malaya

Chorus:
Ang Diyos sa buhay ko’y gumawa
Naranasan ang Kanyang himala
Sa sakit at karamdaman ako’y pinalaya
Ang kasalanan at ang kalungkutan
Ay pinawi Niya ng lubusan
Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan

Bridge:
Malayang sumigaw, malayang sumayaw
Malayang lumundag, malayang lumipad
Malayang sumigaw, malayang sumayaw
Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan

Ending:
Kapangyarihan ng Diyos ay aking naranasan

Kepha – Dagat-dagatang Apoy lyrics

Kung wala pa si Kristo sa Iyong buhay talagang delikado ang iyong lagay
Dagat-dagatang apoy ang naghihintay sa sino mang mamamatay
May panahon ka pa kaibigan na pagsisihan ang iyong kasalanan
Ang Diyos ngayo’y naghihintay na buksan mo ang iyong puso

Dagat-dagatang apoy, doon ka tutuloy
Kung wala si Kristo ika’y dehado
Sayang na sayang ang iyong talino
Kung mapupunta ka lang sa dagat-dagatang apoy

Kung wala pa si Kristo sa iyong buhay ‘di matatapos ang problema mong –
Habang buhay mong dadalhin hanggat may hinihinga ka pang hangin
May panahon ka pa kaibigan na pagsisihan ang iyong kasalanan
Ang Diyos ngayo’y naghihintay na buksan mo ang iyong puso

Ang sino mang magsisisi ay Kanyang patatawarin –at
Kanyang tatawaging “Anak”
Buhay na walang hanggan ang Kanyang inaalay sa Kanyang kaharian